Τμήμα Ένταξης

Τι  είναι το Τμήμα Ένταξης: Το τμήμα Ένταξης είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής μέσα στα γενικά σχολεία που στόχο έχει την εκπαιδευτική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λειτουργεί μέσα στο γενικό σχολείο ως ξεχωριστό τμήμα και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις. Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στο Τμήμα Ένταξης: Στο Τμήμα Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές: Α) που έχουν γνωμάτευση από διαγνωστική υπηρεσία (π.χ.ΚΕ.Δ.Δ.Υ,ΙατροπαιδαγωγικάΚέντρα). Β) που δεν έχουν γνωμάτευση αλλά έχει παρατηρηθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης ότι παρουσιάζει ειδικές δυσκολίες. Σε αυτή…

Περισσότερα