Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

  1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
  2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
  3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο  Τρικάλων μετά από αίτηση που υποβλήθηκε στο Ι.Κ.Υ εγκρίθηκε η συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Erasmus+ Πολυμερής Σχολικές Συμπράξεις με τίτλο :

‘’We all live in the same word – let’s care for it and for us! Only in a healthy body there is a healthy mind’’   

Οι χώρες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τρεις : Ελλάδα – Γερμάνια – Σουηδία, και η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 έτη 2018 – 2020..!!!

Σχετικές δημοσιεύσεις