Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου διαρθρώνεται ως εξής:   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ώρα Διάρκεια 07.00 – 07.15 15′ Υποδοχή μαθητών/τριών Πρωινής Υποδοχής 07.15 – 08.00 45′ Πρωινή Ζώνη 08.00 – 08.15 15′ Προσέλευση μαθητών/τριών 08.15 – 09.00 45′ 1η διδακτική ώρα 09.00 – 9.40 40′ 2η διδακτική ώρα 09.40 – 10.00 20′ Διάλειμμα 10:00 – 10:45 45′ 3η διδακτική ώρα 10:45 – 11:30 45′ 4η διδακτική ώρα 11:30 – 11:45 15′ Διάλειμμα 11:45 – 12:25 40′ 5η διδακτική ώρα 12:25 – 12.35 10′ Διάλειμμα 12:35 – 13:15 40′ 6η διδακτική ώρα…

Περισσότερα