Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου διαρθρώνεται ως εξής: ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ   07.00 ? 07.15 15΄ Υποδοχή μαθητών πρωινής ζώνης 07.15 ? 08:00 45΄ Προαιρετική πρωινή ζώνη 08:00 ? 08:15 15΄ Υποδοχή μαθητών 08:15 ? 09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45΄-2η διδακτική ώρα 40΄) 09:40 ? 10:00 20΄ Διάλειμμα 10:00 ? 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος 11:30 ? 11:45 15΄ Διάλειμμα 11:45- 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα 12:25- 12:35 10΄ Διάλειμμα 12:35 -13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος) 13:15 ? 13:20 5΄ Διάλειμμα. Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού…

Περισσότερα