Πρόγραμμα διαλειμμάτων 2ου Δ.Σ. Τρικάλων για το σχολικό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 (ΦΕΚ 3780/08-09-2020), την με αρ. πρωτ. Φ7/118240/Δ1/09-09-2020 εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατόπιν σχετικής απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου Δ.Σ. Τρικάλων, το πρόγραμμα των διαλειμμάτων στον προαύλιο χώρο του σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021 διαμορφώνεται ως εξής:

ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
 

 

ΤΑΞΕΙΣ Α & Β ΤΑΞΕΙΣ Γ & Δ ΤΑΞΕΙΣ Ε & ΣΤ
1ο

διάλειμμα

 

9:30-9:40 9:40-9:50 9:50-10:00
2ο

διάλειμμα

 

11:15-11:25 11:25-11:35 11:35-11:45
3ο

διάλειμμα

 

12:20-12:25 12:25-12:30 12:30-12:35
Αποχώρηση 13:15 13:15 13:15
Σημείωση Το άλλο μισό του προβλεπόμενου χρόνου των διαλειμμάτων δυανύεται εντός του σχολικού κτιρίου.

Σχετικές δημοσιεύσεις