Αίθουσα Μουσικής

Το σχολείο διαθέτει αίθουσα μουσικής η οποία είναι εξοπλισμένη με μουσικά όργανα, βιβλία μουσικής, δισκοθήκη, ηχητικό σύστημα και ηλεκτρονικό υπολογιστή που φέρει εγκατεστημένα προγράμματα μουσικής.