Έλεγχοι προόδου Α’ τριμήνου για το σχολικό έτος 2020-2021

‘Ελεγχοι προόδου Α’ τριμήνου για το σχολικό έτος 2020-2021

Για το Α’ τρίμηνο του σχολικού έτους 2020-2021, η επίδοση της βαθμολογίας θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Για τις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις, οι έλεγχοι προόδων θα παραδοθούν στους γονείς και κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη 22/12/2020.

Για τις Α’ και Β’ τάξεις, θα πραγματοποιηθεί προφορική ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών/τριών μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης κατόπιν συνεννόησης των εκπαιδευτικών με τους γονείς και κηδεμόνες.

Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Σχετικές δημοσιεύσεις