Ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Building Emotional intelligence and self-Awareness through Mindful practices»- Ref. no. 2020-1-RO01-KA229-079848

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο«Building Emotional intelligence and self-Awareness through Mindful practices (2020-2022) – Ref. no. 2020-1-RO01-KA229-079848_1» ολοκληρώθηκε. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν έξι σχολεία από έξι χώρες, την Ρουμανία, η οποία ήταν και η συντονίστρια χώρα, η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λετονία και η Ελλάδα. Θέμα του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτογνωσίας μέσα από πρακτικές και δραστηριότητες ενσυναίσθησης.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του προγράμματος κάθε σχολείο υλοποιούσε ενδοσχολικά εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με την γνώση και αναγνώριση των συναισθημάτων, την κατανόηση, την αποδοχή των συναισθημάτων και τη διαχείριση των συναισθημάτων.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους πραγματοποιήθηκαν οι κινητικότητες μαθητών και εκπαιδευτικών από και προς τις χώρες εταίρους. Αρχικά είχε προγραμματιστεί η υλοποίηση έξι κινητικοτήτων από και προς τα σχολεία των παραπάνω χωρών. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού πραγματοποιήθηκαν μόνο οι τρείς από αυτές, στο Γκαζιαντέπ της Τουρκίας, στο Ιάσιο της Ρουμανίας και στα Τρίκαλα της Ελλάδας. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε δραστηριότητες ενσυναίσθησης, έπαιξαν παιχνίδια ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης, έμαθαν στρατηγικές αντιμετώπισης καθημερινών καταστάσεων άγχους στο σχολείο, μεθόδους ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων και τρόπους ενίσχυσης των άλλων στην προσαρμογή τους σε στρεσογόνες καταστάσεις.

Εκτός από τις παραπάνω κινητικότητες κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους υλοποιήθηκαν και έξι διαδικτυακά εργαστήρια (ένα από κάθε σχολείο) όπου παρουσιάστηκαν δραστηριότητες αυτοεκτίμησης, αποδοχής του εαυτού μας και των άλλων, τρόποι ανίχνευσης και κατανόησης των δικών μας συναισθημάτων αλλά και των άλλων, το τέρας του μίσους και η δύναμη της αγάπης, τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από το θυμό, τα συναισθήματα που γεννά ο αποκλεισμός.

Ακολουθεί σχετικό βίντεο

Σχετικές δημοσιεύσεις