Παράταση εγγραφών σε Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024. Oι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2024-2025 μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο για να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής κάθε ημέρα μέχρι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024.

Σχετικές δημοσιεύσεις