Πάω Γυμνάσιο. Αγκαλιάζω την Αλλαγή

Παρέμβαση του Κέντρου Πρόληψης για τη μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Την Τρίτη, 17/05/2024, τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Τρικάλων, κ. Κωνσταντίνα Νταϊλιάνη και κ. Ρίτσα Σουλιώτη, βρέθηκαν στο σχολείο μας και πραγματοποίησαν παρέμβαση στους μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο στο πλαίσιο του προγράμματος: «Πάω Γυμνάσιο. Αγκαλιάζω την Αλλαγή». Η συγκεκριμένη μετάβαση είναι μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στη ζωή των παιδιών, αφού περνούν από μια οικεία κατάσταση σε μια πιο άγνωστη, που διαρκεί μια εκτεταμένη περίοδο και διακατέχεται από συναισθήματα αγωνίας και σχετικής ανασφάλειας. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια περίοδο όπου τα παιδιά οραματίζονται το μέλλον, θέλουν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και να βιώσουν το μεγάλωμα. Η περίοδος αυτή σηματοδοτείται από δύο διαστάσεις μετάβασης: πρώτον, την αλλαγή της εκπαιδευτικής βαθμίδας και, δεύτερον, την αναπτυξιακή αλλαγή καθώς το παιδί ορίζεται πλέον ως έφηβος. Η παρέμβαση στόχευσε στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των μαθητών/τριών της ΣΤ’ τάξης μέσα από την παροχή πολύτιμης πληροφόρησης και τη διεξοδική συζήτηση αφενός για τα εμπόδια και προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη μετάβαση στο Γυμνάσιο αφετέρου για τις προσδοκίες και προκλήσεις που εγείρονται στο πλαίσιο της εν λόγω αλλαγής.

Σχετικές δημοσιεύσεις