Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου

Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ7/ΦΜ/143840/Δ1/21-10-2020 εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις για την εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Για το σχολικό έτος 2020-21, οι εν λόγω εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθούν εντός του κάθε τμήματος. Οι εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών και οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές.

Συνεπώς, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο μας εκδηλώσεις για την εορτή της 28ης Οκτωβρίου εντός του κάθε τμήματος κατά το πρώτο δίωρο (8.15-9.40). Η αποχώρηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ., ενώ το ολοήμερο δε θα λειτουργήσει. Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να μεριμνήσουν για την ασφαλή και έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών τους.

Η Διευθύντρια

Ευαγγελία Λιάκου

Σχετικές δημοσιεύσεις