Συναισθηματική νοημοσύνη: Ανάπτυξη στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον

Συναισθηματική νοημοσύνη: Ανάπτυξη στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον

Την Τετάρτη 23/12/2020 το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+: Building Emotional intelligence and self-Awareness through Mindful practices– 2020-1-RO01-KA229-079848_4” πραγματοποίησε την 1η διαδικτυακή συνάντηση με τους γονείς των μαθητών του σχολείου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των γονέων για τη συναισθηματική αγωγή και τη σημασία της στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων  των παιδιών τους.

Η ψυχολόγος του σχολείου κ. Καραούζα Μαρία μίλησε για τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ανάπτυξή της στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. Οι κύριοι άξονες της ομιλίας ήταν:

  • Οι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης και πως κάθε μία από αυτές επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών.
  • Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με υψηλή συναισθηματική ευφυία.
  • Οι μέθοδοι ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης.
  • Ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών. – Χρήσιμες στρατηγικές στην εφαρμογή της συναισθηματικής αγωγής.
  • Ο ρόλος του σχολικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών.

Μετά το τέλος της ομιλίας ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των γονέων, των εκπαιδευτικών, της ψυχολόγου κ. Καραούζα Μαρίας και της Κοινωνικής Λειτουργού του σχολείου κ. Καρβούνη Βασιλείας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στους τρόπους αναγνώρισης και διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων των παιδιών.

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις